Prim-ministrul Pavel Filip a participat, ieri, la evenimentul de deschidere a celei de-a IX-a ediţii a Conferinței Internaționale a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (IMM) 2016, desfăşurată sub genericul „Internaționalizarea IMM-urilor –  perspective de dezvoltare pentru Republica Moldova”.

În discursul rostit la for, şeful Executivului a remarcat rolul important pe care-l au întreprinderile mici şi mijlocii în dezvoltarea economiei naţionale. „IMM-urile sunt generatoarele principale de venituri la bugetul de stat, de locuri de muncă și motoare de inovații și de dezvoltare”, a menţionat Pavel Filip.

Totodată, Prim-ministrul a vorbit despre măsurile întreprinse de Guvern pentru a facilita dezvoltarea mediului de afaceri, subliniind că acestea vor fortifica stabilitatea macroeconomică şi vor spori oportunitățile de ocupare a forței de muncă. „Întrucât sectorul este încă tânăr și fragil, acesta are nevoie de multă susținere și grijă din partea statului, prin intermediul unor politici stimulatorii de ordin regulator, instituțional și fiscal”, a declarat Premierul.

În context, Pavel Filip a specificat că a fost elaborată și deja adoptată de către Parlament noua Lege cu privire la întreprinderile mici și mijlocii, care promovează dezvoltarea durabilă a sectorului ÎMM și încurajează realizarea activităților de dezvoltare și inovare. Pe lângă aceasta, de la începutul anului Guvernul a întreprins o serie de acțiuni în vederea ameliorării mediului de afaceri printre care, reforma controalelor de stat, reducerea numărului de acte permisive, curățenia în actele departamentale ale Serviciului Vamal, unificarea rapoartelor, înlocuirea autorizației de funcționare cu notificarea în comerț.

„Vreau ca respectul pentru agentul economic, grija pentru investitor să fie principiul cheie începând cu anul 2016. Aceasta este atitudinea mea personală și a întregului Guvern pentru agenții economici, mai cu seamă pentru acei mici”, a accentuat Pavel Filip.

Pentru a încuraja dezvoltarea afacerilor mici la sat, în cadrul evenimentului trei tineri antreprenori şi-au prezentat ideile de afaceri, încercând să convingă persoanele prezente la conferinţă să contribuie la realizarea acestora. Totodată, au fost premiaţi câştigătorii concursurilor naţionale „Cel mai bun antreprenor din sectorul IMM” şi „IMM – model de responsabilitate socială”.

În Republica Moldova IMM-urile reprezintă circa 97% din numărul total al întreprinderilor. Ponderea acestora în PIB constituie aproximativ 32% şi acestea asigură cu locuri de muncă 55 la sută din numărul total de angajați ai sectorului economic.