Prim-ministrul Pavel Filip a prezidat prima ședință din acest an a Comisiei guvernamentale pentru integrare europeană (CGIE). În cadrul acesteia a fost examinat Raportul privind realizarea Planului Naţional de Acțiuni pentru Implementarea Acordului de Asociere RM-UE în anii 2014-2016.

Conform datelor prezentate de ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, acțiunile planificate pentru această perioadă au fost realizate în proporție de 73,73%, iar rata de armonizare a legislației naționale la acquis-ul comunitar prevăzut de Acord este în creştere. Totodată, în 2016 au fost eliminate mai multe restanțe, inclusiv datorită realizării cu succes a Foii de Parcurs convenită cu autoritățile de la Bruxelles.

În cadrul discuțiilor, Premierul Pavel Filip a accentuat necesitatea elaborării unui plan de comunicare separat privind beneficiile Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, astfel ca cetaţenii să cunoască mai bine despre ce înseamnă şi ce le oferă acest Acord. Totodată, urmează să fie dinamizat dialogul cu partenerii străini pentru a-i informa despre paşii întreprinşi de autorităţile de la Chişinău pentru implementarea Acordului.

”Acordul de Asciere cu UE înseamnă modernizarea Republicii Moldova și ridicarea nivelului de trai al cetățenilor la standardele existente în țările membre ale Uniunii Europene. În 2016 am reușit să recuperăm mai multe restanțe, iar la sfârșitul anului a fost aprobat și Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2017 – 2019, care definește prioritățile de activitate pentru anii următori”, a subliniat Pavel Filip.

În cadrul ședinței, s-a discutat, de asemenea, despre următoarea reuniune a Consiliului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, care urmează să se desfășoare în luna martie 2017. În context, autoritățile au fost informate despre necesitatea pregătirii unui raport amplu privind acțiunile realizate până în prezent.