RED Union Fenosa și Gas Natural Fenosa Furnizare Energie solicită majorarea tarifelor la serviciile de distribuţie şi de furnizare a energiei electrice.

Companiile îşi motivează solicitarea prin devierile financiare acumulate ca urmare a deciziilor ANRE din anul 2015 şi 2016, când tarifele au fost majorate, dar nu au acoperit toate costurile. Un alt factor este deprecierea leului faţă de dolar, creşterea salariului minim pe economie şi inflaţia.

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) aduce la cunoștința publicului că la 12 decembrie curent pe pagina web oficială a Agenţiei www.anre.md, secțiunea transparenta decizională/Consultări publice, au fost publicate cererile ÎCS „RED Union Fenosa” SA și ÎCS „Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” privind majorarea tarifelor la serviciile de distribuţie şi de furnizare a energiei electrice prestate de companiile respective.

Totodată, ANRE informează publicul că acesta are la dispoziție, potrivit prevederilor Legii cu privire la energia electrică nr.107 din 27.05.2016, 15 zile lucrătoare de la publicarea cererilor menţionate pentru a prezenta Agenției comentarii și  recomandări cu privire la conținutul acestor documente.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări asupra proiectului supus consultării publice, în scris, prin poştă pe adresa ANRE: str. Columna 90, mun. Chişinău, prin e-mail la adresa: aursu@anre.md sau la nr. de tel: 022 852 939.

Ulterior, ANRE va publica pe pagina sa web oficială rezultatele examinării cererilor parvenite de la companiile nominalizate şi propunerile sale privind solicitările acestora de majorare a tarifelor.