Cabinetul de miniştri a aprobat, în cadrul ședinței de ieri, o serie de modificări privind condițiile de salarizare a personalului din instituțiile de învățământ superior de stat cu autonomie financiară. Conform noilor prevederi, începând cu 1 septembrie 2016, cuantumul salariilor lunare ale cadrelor didactice și ale corpului profesional sunt majorate cu 8,6%.

În acest sens, urmează a fi modificat nivelul minim garantat al salariului de funcție, la care va fi adăugat și sporul pentru vechime în muncă. Totodată, în funcție de resursele financiare disponibile, rectorilor li se acordă dreptul să majoreze proporțional cuantumul minim al salariului, coeficientul de majorare fiind nu mai mare de 1,5.

În urma modificărilor propuse, salariul minim al unui profesor universitar va constitui 4030 lei, iar al unui rector va varia între 5370 lei și 6710 lei, în funcţie de categoria instituției.