Teatrul „Eugene Ionesco” va deveni Tea­tru Națio­nal, după ce Guvernul a aprobat astăzi un proiect de lege privind modificarea statului instituției.

Potrivit proiectului de lege aprobat de Cabinetul de miniștri, Teatrului „Eugene Ionesco” i se va acorda statutul de Tea­tru Națio­nal al Între­prin­de­rii de Stat Tea­trul „Eugene Ione­sco”.

Astfel, urmează ca resursele financiare să fie asigurate din con­tul și în limi­tele buge­tu­lui apro­bat. Bugetul acoperă cheltuielile instituției doar la capitolul remunerarea muncii, celelalte cheltuieli fiind acoperite din veniturile acumulate din activitatea curentă.

Menționăm că în cadrul Tea­trului „Eugene Ione­sco” acti­vează 123 de spe­cia­liști, din­tre care per­so­na­lul artis­tic, de cre­a­ție și de con­du­cere con­sti­tuie 50 la sută din per­so­na­lul apro­bat.