Ședinţa trilaterală pe marginea creării Centrului Comun de Instruire pentru organele de aplicare a legii din Republica Moldova a avut loc ieri.

În cadrul întrevederii au participat, viceministrul Dorin Purice împreună cu echipa şi reprezentanţii Ambasadei SUA Donald Carroll, Judith Campbell, Alecia Webb-Edgington , şi membrii delagaţiei UE în RM, Aneil Singh şi Victoria Neaga.

MAI a prezentat o viziune preliminară privind crearea Centrului Comun de Instruire pentru organele de aplicare a legii din Republica Moldova, elaborată în baza unui studiu anterior realizat de Ambasada SUA în Republica Moldova.

Această acţiune reprezintă o prioritate a Strategiei de Dezvoltare a Poliţiei pentru perioada 2016-2020 şi este inclusă în Suportul Bugetar al UE pentru Reforma Poliţiei (2017-2020), care este în proces de negociere.

Viceministrul Dorin Purice a exprimat angajamentul MAI la realizarea acestui obiectiv ambiţios, menţionând că una din priorităţile de bază ale Ministerului constă în valorificarea resurselor umane şi investirea eforturilor pentru dezvoltarea profesională a personalului.

Partenerii internaţionali au apreciat viziunea clară pe care o are MAI în privinţa creării Centrului, au venit cu propuneri de îmbunătăţire a conceptului şi şi-au reconfirmat suportul în procesul de implementare a acestuia.

Centrul Comun de Instruire pentru Organele de aplicare a legii din Republica Moldova urmează să fie instituţia principală de pregătire a corpului de subofițeri, conform standardelor internaționale.

Conducerea MAI a menţionat despre faptul că nu vor exista dublări de competenţe între Academia Ştefan cel Mare a MAI şi Centrul Comun de Instruire. Dimpotrivă, este prevăzut faptul că, pe viitor, instituţiile ar putea încheia acorduri de cooperare pentru a asigura dezvoltarea comună a procesului de instruire.

Misiunea Centrului constă în asigurarea formării iniţiale şi continue pentru subofiţerii subdiviziunilor MAI, dar şi a altor autorităţi naţionale de aplicare a legii. Mai mult, Centrul va avea menirea să perfecţioneze cunoştinţele şi abilităţile angajaţilor din sistem şi va oferi posibilitatea organizării cursurilor de formare profesională realizate de traineri internaţionali.