Cabinetul de miniștri a aprobat, ieri, Planul de acțiuni privind reforma de modernizare a serviciilor publice pentru anii 2017-2021. Documentul prevede modernizarea, diversificarea şi eficientizarea serviciilor publice prestate cetăţenilor.

Acţiunile prevăzute în Planul aprobat vizează dezvoltarea utilizării tehnologiilor informaționale în sectorul public şi sporirea numărului de servicii electronice, ceea ce va asigura o guvernare transparentă şi receptivă la necesităţile oamenilor.

Totodată, autorităţile își propun să elimine serviciile publice depăşite de timp, să reducă numărul de documente solicitate de la cetăţeni, precum şi să instituie aplicarea unor tarife transparente şi echitabile pentru serviciile prestate contra plată.

De asemenea, documentul prevedere crearea centrului unic de apel pentru prestarea serviciilor publice, implementarea unui format unic pentru conţinutul electronic semnat, indiferent de tipul acestuia, şi modernizarea mai multor servicii prestate cetăţenilor, printre care, cel de înregistrare a bunurilor, simplificarea procesului de raportare financiară şi statistică, precum şi îmbunătățirea procesului de efectuare a achiziţiilor publice.

Planul de acţiuni asigură realizarea obiectivelor transpuse în Strategia de reformă a administraţiei publice, aprobată anterior de către Executiv, şi a celor stabilite în Programul de activitate al Guvernului pentru anii 2016 – 2018.