„VAMA” este o publicație periodică a Serviciului Vamal care apare trimestrial (patru ediții pe an), reprezentând o revistă  de specialitate care oferă informații din domeniul activității vamale și conține comentarii, analize ale legislației și recomandări ale experților.

Revista este destinată agenților economici antrenați în activitatea economică externă, brokerilor vamali, companiilor de transport internațional, angajaților vamali, precum și oricărui cititor interesat de acest domeniu.

Abonarea o puteți perfecta la:

”Poşta Moldovei” – (022) 22-60-46

”Ediţii periodice” – (022) 23-80-73

”Moldpresa” – (022) 22-63-23

Indicele de abonare –  31952.