Situația criminogenă din țară, riscurile existente şi acţiunile ce se impun pentru prevenirea acestora au fost examinate, astăzi, în cadrul şedinței Consiliului național de coordonare a activităților de prevenire și combatere a criminalității organizate, prezidată de Prim-ministrul Pavel Filip.

În debutul şedinţei, Premierul a menţionat că odată cu intrarea în vigoare a Legii noi cu privire la Procuratură pentru eficientizarea activității au fost înființate două procuraturi specializate: pentru combaterea corupției și pentru lupta împotriva fenomenului criminalității organizate.

Astfel, șeful Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Nicolae Chitoroagă, a devenit nou membru al Consiliului național de coordonare a activităților de prevenire și combatere a criminalității organizate.

Participanţii la şedinţă au pus în discuție mai multe subiecte, între care rezultatele realizării prevederilor Strategiei naționale de prevenire și combatere a crimei organizate pe anii 2011-2016, precum şi riscurile și amenințările hibride pentru țara noastră.

Potrivit informaţiilor prezentate, în perioada de referinţă au fost anihilate 177 de grupări criminale. În acelaşi timp, s-a constat că în epoca tehnologiei informaţiei crima organizată capătă un nou specific, axându-se în mod special pe infracţiunile economice, care cauzează prejudicii esenţiale bugetului, precum şi cetăţenilor.

Un risc serios comportă şi securitatea cibernetică. Atacurile cibernetice pot afecta sistemele de securitate ale statului, de aceea se impun acţiuni complexe de prevenire a acestora.