Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS) a finalizat şi expediat în instanţa de judecată 5 cauze penale în privinţa membrilor a 2 grupări criminale pentru comiterea evaziunii fscale, pseudoactivităţii de întreprinzător, spălării banilor şi contrabandei.

Urmărirea penală în aceste cauze au fost efectuată de procurori din cadrul Procuraturii  pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, în comun cu ofiţerii de investigaţie din cadrul Direcţiei Investigarea Fraudelor Economice a MAI, precum şi ofiţeri de urmărire penală din cadrul Direcţiei Generale Urmărire Penală a MAI.

Potrivit celor constatate, membrii respectivelor grupări criminale sunt învinuiţi că, începînd cu anul 2015 pînă în luna mai 2016,  avînd scopul creării de întreprinderi fără intenţia de a desfăşura activitatea de întreprinzător, urmărind scopul eschivării de la plata impozitelor pentru firmele pe care le gestionau şi pentru alte întreprinderi, precum şi legalizarea mărfurilor introduse anterior prin contrabandă, au identificat persoane social-vulnerabile, pe numele cărora au înregistrat mai multe firme.

Administratorii numiţi conform documentelor de constituire, de facto nu gestionau activitatea firmelor, fiind înregistraţi fictiv în toate documentele de constituire şi contabile. În realitate, toate operaţiunile/tranzacţiile economice ale acestor întreprinderi, erau efectuate de către învinuiţi.

Ulterior, prin includerea în documentele contabile, fiscale şi financiare a datelor vădit denaturate privind veniturile şi cheltuielile, care nu au avut la bază operaţiuni reale, ambele grupări criminale s-au eschivat de la achitarea impozitelor în sumă de 292 milioane lei.

Totodată, membrii acestor grupări criminale, sunt acuzaţi că gestionînd activitatea întreprinderilor delicvente, au legalizat mijloace băneşti obţinute ilicit în urma vînzărilor mărfurilor şi prestarea serviciilor, nereflectate în evidenţa contabilă a mai multor agenţi economici în sumă de aproximativ  389 milioane lei.

Grupările erau alcătuite din cîte 5 persoane fizice şi 9 persoane juridice. În prezent, învinuiţii se află în stare de arest.

Pentru asigurarea recuperării prejudiciului cauzat prin infracţiuni, la demersul PCCOCS, pe bunurile identificate ale învinuiţilor au fost aplicate sechestre, şi anume pe mijloace de transport, bunuri imobile (20 mln lei) şi pe mijloacele financiare de pe un cont bancar. În cadrul urmăririi penale, a fost deja transferată la bugetul de stat suma de jumătate de milion de lei.

O parte dintre învinuiţi şi-au recunoscut vina şi au dat declaraţii referitor la circumstanţele cauzei.

Totodată, în privinţa a 3 persoane, care se eschivează de la organul de urmărire penală, precum şi în privinţa altor întreprinderi beneficiare, de către procurori au fost disjunse 2 cauze penale.