Pe parcursul anului 2017, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat 324 de acte legislative. Dintre acestea, 241 au fost legi, iar 83 – hotărâri, arată bilanțul statistic al procesului legislativ pentru anul trecut, informează Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova.
Conform art.72 alin.(1) din Constituția Republicii Moldova au fost adoptate 234 legi organice, 6 legi ordinare și 1 – constituțională.
Cele mai multe legi – 152 au fost pentru modificare și completare, 50 legi cadru și 39 – legi pentru ratificări.
Din numărul total de hotărâri, 36 au fost de numire sau eliberare, 28 – hotărâri de modificare și completare, iar 19 au fost hotărâri cadru.
Totodată, deputații au examinat și aprobat 245 proiecte de legi în lectura I.
Pe parcursul anului 2017, șeful statului nu a promulgat 24 de acte legislative. Din ele, 16 au fost reexaminate de Legislativ.