cepând de luni, timp de două zile, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” este supusă unui audit extern cu scopul de a determina aplicabilitatea și funcționalitatea Sistemului de Management al Calității (SMC), conform cerințelor standardului ISO 9001, ediția 2015.

În cadrul şedinţei de deschidere, Olga Cerneţchi, prorector pentru asigurarea calităţii şi integrării în învăţământ, responsabil SMC, a declarat că Universitatea a fost întotdeauna preocupată atât de calitatea procesului educaţional, a celui ştiinţific şi clinic, cât şi de calitatea managementului universitar. Totodată, prorectorul a mai adăugat că din 2008, graţie suportului colegilor din alte universităţi și efortului depus de membrii comunității universitare, USMF „Nicolae Testemiţanu” a inițiat procesul de obţinere a certificatului de calitate. „Astfel, în acest an, se împlinesc 8 ani de când instituţia noastră deţine acest certificat de calitate şi nu ezităm niciodată să-l reînnoim, atunci când vine timpul”, a subliniat Olga Cerneţchi.

Potrivit unui comunicat de presă al Universității, din echipa de audit, delegată de organismul de certificare Certind S.A. din Bucureşti, fac parte experții Daniela Cara, Constantin Păunescu şi Gheorghe Ţurcanu, conduși de auditorul şef – Traian Teodoru, care a menționat că auditul extern se va desfășura în baza unui program stabilit, în conformitate cu cerințele standardului internațional ISO 9001, ediţia a 5-a. Expertul în calitate a  venit cu un mesaj către toate subdiviziunile: „Noi o să vă rugăm, pe unde mergem, să ne arătați cum ați identificat procesele, care sunt obiectivele, pașii pentru realizare, resursele, riscurile, responsabilii, și în baza acestora vom completa fișele de proces pentru a acumula dovezi”.

Auditorul șef  a accentuat cele 4 elemente fundamentale ale noului standard, și anume: contextul organizației, abordarea pe bază de proces, PDCA și gândirea pe bază de risc. Abordarea pe bază de proces ne ajută să focalizăm toate resursele pe obiectivele principale ale instituției, astfel economisind anumite resurse. PDCA înseamnă să planificăm obiective pentru fiecare proces identificat, să descriem modul în care intenționăm să atingem aceste obiective (așa-numitele proceduri), și să ne străduim să o facem așa cum scrie în procedură, să verificăm – și toate pentru a îmbunătăți toate procesele identificate. Gândirea pe bază de risc înseamnă să identificăm ceea ce ar putea să meargă rău în realizarea obiectivelor, să evaluăm aceste riscuri și să acționăm asupra celor mai majore pentru a le reduce.

Menţionăm că, azi, 4 octombrie, la ora 16:30, se va desfășura şedinţa de închidere, unde se va prezenta sinteza constatărilor echipei de audit extern.