Directorul General al Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie și Președintele Comitetului Vamal de Stat al Republicii Belarus, Yuri Senko au semnat Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Belarus privind sistemul de facilitare a comerțul reciproc.  Documentul prevede consolidarea relațiilor de colaborare și asistență reciprocă între autoritățile vamale ale ambelor state, prin crearea sistemului de facilitare a comerțului reciproc ce se bazează pe transmiterea de informații veridice cu privire la deplasarea mărfurilor și a mijloacelor de transport în conformitate cu condițiile tehnice privind schimbul de informații între cele două autorități vamale.

Ceremonia de semnare a avut loc în prezența ministrului Finanțelor, Octavian Armașu, care a  menționat că: ”Respectivul document va impulsiona gradul de conlucrare comună dintre cele două instituții prin schimbul de experiență și va ușura schimbul de informații, ceea ce va duce la simplificarea procedurilor de vămuire în domeniul comerțului.”

În intervenția sa, Vitalie Vrabie a declarat că: ”Prin semnarea respectivului Acord, Serviciul Vamal al Republicii Moldova își reconfirmă angajamentele de a stabili parteneriate durabile cu instituțiile partenere, astfel încât să identificăm noi instrumente de dinamizare a relațiilor comerciale instituite.”

La rândul său, Președintele autorității vamale belaruse, Yuri Senko le-a mulțumit reprezentanților Serviciului Vamal pentru deschiderea cu care abordează orice oportunități de facilitare a comerțului, exprimându-și convingerea că va fi asigurată realizarea tuturor prevederilor stipulate în Acord.

Evenimentul de semnare a fost precedat de o întrevedere a conducătorilor celor două instituții, în cadrul căreia au fost discutate perspectivele de organizare a schimbului electronic de informații prealabile, precum și oportunitatea elaborării și implementării sistemului electronic de certificare a originii mărfurilor.

Un alt subiect abordat l-a constituit dezvoltarea profesionalismului angajaților, în acest sens fiind semnat un Memorandum de colaborare în domeniul pregătirii profesionale, document ce va permite stabilirea unui mecanism de cooperare între subdiviziunile specializate ale ambelor instituții.

În semn de profundă recunoştinţă și pentru merite deosebite în dezvoltarea şi consolidarea colaborării vamale internaţionale, Vitalie Vrabie l-a decorat pe Președintele Comitetului Vamal de Stat al Republicii Belarus cu cea mai înaltă distincție a Serviciului Vamal – Crucea “Pentru merit”, clasa I și distincţia – Medalia Comemorativă “25 de ani ai Serviciului Vamal al Republicii Moldova”.