Termoelectrica S.A a finalizat cu succes lucrările de reparare a conductei termice deteriorate cu diametrul nominal de 800mm ce alimentează sect. Râșcani cu energie termică. La această oră, blocurile locative aflate în deconectare sunt reconectate la serviciile de alimentare cu energie termică.

În legătură cu aceasta, intervenim cu solicitarea către locatarii adreselor aflate în deconectare să fie prezenți la domiciliu pentru a asigura accesul reprezentanților Gestionarului Fondului Locativ, în cazul în care va apărea necesitatea de evacuare a aerului din sistemele interioare de distribuție.

Termoelectrica S.A. este la dispoziția tuturor consumatorilor, în caz de necesitate, la nr. de tel: 022 447447, 022 441138, iar numerele de tel. ale gestionarilor fondului locativ le găsiți: https://www.termoelectrica.md/ro_RO/contacte-mgfl/

Menționăm că peste 100 de blocuri locative au  fost reconectate pe o altă schemă hidraulică, prin intermediul unui sistem back-to-back, pentru a nu admite deconectări de la livrarea energiei termice pentru încălzirea locuințelor.

În desfășurarea lucrărilor au fost implicați cca 40 de angajați și 15 utilaje care au lucrat non stop până la finalizarea reparației conductelor.