Viceministrul Economiei, Vitalie Iurcu, a întreprins o vizită de lucru în raionul Soroca, unde a discutat cu autoritățile publice locale, conducătorii serviciilor desconcentrate în teritoriu, cu mediul de afaceri și cetățenii despre situația social-economică din țară și unitatea teritorial administrativă respectivă, precum și problemele cu care se confruntă aceștia.

Motrivit unui comunicatde presă, în cadrul discuțiilor Vitalie Iurcu a făcut o scurtă trecere în revistă a colaborării dintre Parlament, Executiv și autoritățile locale, a acțiunilor întreprinse de Guvernul Republicii Moldova în direcția ameliorării situației social-economice din țară, precum și a obiectivelor trasate pentru termen scurt și mediu.

Viceministrul s-a focusat pe reformele desfășurate de către Guvern (reducerea numărului organelor de control, reducerea numărului actelor permisive, platforma „ghișeul unic”), moratoriul asupra controalelor organelor de stat, crearea condițiilor favorabile pentru domeniu privat, stabilirea contactelor cu partenerii externi, facilitățile acordate businessului, atragerea investițiilor și crearea locurilor de muncă, susținerea agricultorilor locali prin intermediul proiectelor de dezvoltare etc.

În cadrul sesiunii de întrebări și răspunsuri, viceministrul Vitalie Iurcu, a informat cei prezenți despre viziunile Guvernului la formarea bugetului de stat, politicii bugetar-fiscale pentru anul curent, reformele din sectorul energetic, mediului de afaceri, diplomației economice, administrației publice, mecanismul efectuării controalelor după anularea moratoriului etc.

La rândul său, cei prezenți au abordat mai multe probleme, soluționarea cărora, în opinia lor, ar impulsiona activitatea atât a mediului de afaceri, cât și regiunii în ansamblu. În special, agenții economici, prezenți la întrevedere au abordat problema tranzitării mărfurilor pe teritoriul Ucrainei, soluționarea problemei exporturilor produselor moldovenești, în particular a celor industriale pe piața Federației Ruse, problema eliberării avizelor pentru efectuarea importului, lipsa autorizațiilor de transportare a mărfurilor pe teritoriul Ucrainei etc.

Vitalie Iurcu a dat asigurări că, autoritățile centrale vor depune eforturi, în măsura posibilităților, în vederea soluționării problemelor abordate, inclusiv prin atragerea investițiilor străine directe în regiune, cât și a diferitor fonduri interne și externe.

sor2-1