Viceministrul afacerilor externe şi integrării europene Daniela Morari a avut o întrevedere cu dna Violeta Motulaité, director al Departamentului cooperare pentru dezvoltare al ministerul lituanian al afacerilor externe.

În cadrul întrevederii, interlocutorii au discutat despre progresele Republicii Moldova în implementarea Acordului de Asociere RM-UE, priorităţile pe termen mediu ale dialogului RM-UE, precum şi perspectivele dezvoltării cooperării în cadrul Parteneriatului Estic. Concomitent, dna V. Motulaité s-a interesat despre necesităţile de asistenţă pentru anul 2017 în contextul angajamentelor Republicii Moldova de armonizare a legislaţiei naţionale la acquis-ul UE.

Oficialul moldovean a adus mulţumiri pentru asistenţa de dezvoltare oferită de către Republica Lituania ţării noastre, partea lituaniană reiterând disponibilitatea de a sprijini în continuare agenda europeană a Republicii Moldova.