Viceprim-ministrul Cristina Lesnic a avut astăzi o discuție cu şeful Misiunii OSCE în Republica Moldova, Claus Neukirch, a comunicat agenției MOLDPRES  Biroul politici de reintegrare.

Principalele subiecte abordate au vizat evoluțiile recente în regiunea transnistreană şi activitățile din cadrul unor grupuri de lucru sectoriale.

Viceprim-ministrul și-a exprimat îngrijorarea față de noile decizii semnate de administrația de la Tiraspol prin care se evidențiază faptul că unele localităţi din perimetrul Zonei de Securitate s-ar afla sub controlul temporar al Republicii Moldova. Mai mult, simplificarea regimului de circulaţie se condiţionează de trecerea persoanelor prin anumite puncte de control instalate ilegal în proximitatea liniei administrative, fiind calificate ca o sfidare la adresa autorităților constituționale ale Republicii Moldova.

În context, au fost readuse în discuţie şi problemele cu care se confruntă locuitorii satului Varniţa, raionul Anenii Noi, care continuă să fie intimidaţi prin aplicarea dublei impozitări şi alte acțiuni provocatoare venite din partea structurilor din regiune.

De asemenea, a fost discutată situaţia şcolilor moldovenești cu predare în limba română. În timpul manifestărilor dedicate încheierii anului şcolar a fost constatată o prezenţă numeroasă a exponenţilor aşa-numitelor structuri de forţă de la Tiraspol și interzicerea arborării drapelului naţional şi intonării imnului de stat.

A fost reiterată necesitatea implicării sporite a Misiunii OSCE în acordarea asistenţei necesare persoanelor ale căror drepturi şi libertăţi fundamentale au fost lezate şi limitate.

Oficialii au trecut în revistă aspecte din activitatea grupurilor de lucru pentru dezvoltarea transportului auto şi infrastructurii drumurilor şi pentru telecomunicaţii şi servicii poştale. A fost apreciat faptul că s-a ajuns la definitivarea mecanismului de livrare a publicaţiilor periodice în localităţile din raioanele de est ale ţării.

Viceprim-ministrul Lesnic a îndemnat Misiunea OSCE să ia o atitudine mai tranșantă în raport cu recentele acțiuni cu caracter provocator ale administrației de la Tiraspol şi să contribuie la evitarea fenomenului de instabilitate în regiune.