Sporirea încasărilor, creșterea ratei de depistare a fraudelor vamale, profesionalizarea angajaților din system, se numără printre principalele rezultate înregistrate de Serviciul Vamal în primul semestru de activitate al acestui an, transmite 24H.md.

În acest context, datele au fost prezentate în cadrul unei ședințe de bilanț, prezidate de către Directorul General al Vămii, Vitalie Vrabie.

Referitor la suma colectărilor pentru bugetul de stat, în perioada de referință, Serviciul Vamal a încasat drepturi de import în valoare de 7,602 mlrd. lei, fiind consemnată o creștere de 9,89% sau cu 684 mln. lei mai mult față de perioada similară a anului trecut.

La capitolul combaterea fraudelor vamale, doar în primele șase luni ale acestui an au fost relevate 2.124 de tentative de încălcare a legislației vamale, fiind înregistrată o majorare semnificativă a ratei de depistare cu 55% față de același interval din anul 2015.

Potrivit datelor statistice, cele mai  frecvente încălcări sunt consemnate în cazul depistării articolelor de tutungerie, nedeclarării bunurilor și diminuării valorii în vamă a mărfurilor.

De asemenea, în vederea excluderii unor eventuale riscuri de aplicare eronată a reglementărilor vamale, Serviciul Vamal a desfășurat un control riguros al activității brokerilor și antrepozitelor vamale, în privința cărora au fost semnalate anumite încălcări.

Un alt punct de pe ordinea de zi l-a constituit atestarea colaboratorilor din sistem, procedură care a relevat, pe de o parte, o pregătire insuficientă pentru circa 10% din cei 505 colaboratori supuși până în prezent atestării, dar și o categorie de angajați care dispun de un nivel înalt de profesionalism, aceștia urmând a fi stimulați conform legislației în vigoare.

Per ansamblu, pe parcursul primului semestru, au încetat raporturile de serviciu 167 de colaboratori, dintre care 51 de angajați, ca rezultat al atestării pentru necorespundere cu funcția deținută sau probleme de integritate, iar restul 116 – concediați în urma sancțiunilor disciplinare sau depunerii cererii de demisie din proprie inițiativă.

Precizăm că, rezultatele atestării per sistem vor fi cunoscute după data de 18 august curent, când vor fi efectuate totalizările pentru toate subdiviziunile subordonate.

Referitor la reorganizarea instituției, Vitalie Vrabie a  menționat că aceasta va fi realizată prin optimizare, cu transfer de competențe și responsabilități de la nivel administrativ către birourile și posturile vamale, în acest sens fiind preconizate cursuri de specializare și perfecționare pentru toți colaboratorii din prima linie de control. Până în prezent au fost organizate deja patru sesiuni, în cadrul cărora au fost instruiți 88 de angajați.

Printre realizările obținute în această perioadă se numără și introducerea Coridoarelor verzi la patru dintre cele mai solicitate posturi de frontieră, dezvoltarea TARIM-ului și conceptului de AEO, precum și aprobarea de către Executiv a noilor Regulamente privind protecția proprietății intelectuale și respectiv, valoarea în vamă.

„Rezultatele obținute denotă eficientizarea activității întregului sistem vamal, realizare care a fost posibilă doar printr-o abordare responsabilă în ceea ce privește implementarea reformelor demarate”, a conchis Directorul General al Vămii.