De la intrarea în vigoare a Legii nr. 278 din 14.12.2007 privind controlul tutunului, specialiştii Centrului de Sănătate Publică municipiul Chişinău au efectuat un volum mare de lucru în vederea implementării actului normativ, informează 24H.MD.

Recent, colaboratorii instituţiei au realizat verificări inopinate într-o serie de cafenele şi baruri cu terasă, 11 la număr, constatând încălcări şi abateri de la normă în toate obiectivele supravegheate. În urma controalelor, au fost aplicate amezi în sumă de câte 7000 lei pentru 4 agenţi economici, s-au întocmit 2 prescripţii sanitare, iar 5 agenţi economici urmează să se prezinte la CSP mun. Chişinău pentru stabilirea sancţiunii în urma proceselor verbale de contravenţie administrativă.

În mare parte, abaterile cad sub incidenţa prevederilor cap.VII, art. 26, alin. (1), lit. c) a Legii nr. 278 din 14.12.2007 privind controlul tutunului (Monitorul oficial Nr. 258-261 din 18.09.2015), în unele localuri fiind constatată lipsa semnului unic, însoţit de avertismentul „Fumatul interzis”, prezenţa scrumierelor în sălile de deservire şi la terasă, prezenţa persoanelor care fumau în spaţiu interzis (la locul de muncă şi în spaţiu închis) etc.

În unul dintre localuri a fost stabilită chiar admiterea de către administraţia cafenelei a măsurilor de publicitate şi promovare a produselor din tutun în incinta localului. De regulă, toate sancţiunile sunt aplicate conform Codului Contravenţional al RM, art. 911 „Încălcarea legislaţiei privind controlul asupra plasării pe piață și consumul produselor din tutun”.

Amintim că la 31 mai curent, în Republica Moldova, au intrat în vigoare prevederile Legii nr. 278 din 14.12.2007 privind controlul tutunului, menite să poziţioneze ţara noastră într-un context al statelor cu un înalt nivel de dezvoltare, unde sănătăţii cetăţenilor i se acordă o atenţie primordială.