Aria de protecție antigrindină în Republica Moldova a fost extinsă cu cca 64 de mii de hectare. Datorită organizării în mod operativ a aspectelor legate de utilizarea în siguranță a spațiului aerian în zonele protejate, urmare a solicitării Serviciului Special pentru Influenţe Active asupra Proceselor Hidrometeorologiced, din data de 22 iunie 2017 au devenit active 6 puncte rachetare noi din zona Centru a țării, care acoperă o serie de localități din raioanele Călărași și Hîncești.

În baza cerințelor naționale și internaționale, dat fiind că activitățile de protecție antigrindină se asociază cu pericol pentru zborurile tuturor tipurilor de aeronave ce trec deasupra teritoriilor de impact, au fost implementate mecanismele de activare și dezactivare a zonelor cu permisiune de zbor pe perioada lansării rachetelor. În acest scop, modificările de configurație au fost incluse  în Publicația de Informare Aeronautică (AIP) și hărțile aeronautice gestionate de Eurocontrol.

Organizarea și desfășurarea activităților de lansare a rachetelor antigrindină va fi desfășurată conform instrucțiunei de colaborare dintre ÎS Moldatsa, Comandamentul Forţelor Aeriene din cadrul Ministerului Apărării şi Serviciul Special pentru Influenţe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice. În același timp, Autoritatea Aeronautică Civilă va monitoriza procesul de activare și dezactivare a zonelor de zbor, astfel încât și fie garantată în continuare siguranța aeronautică.

Perioada de protecție antigrindină este 15 aprilie – 30 septembrie, iar în anul 2017 vor fi active 121 puncte de  impact al rachetelor.