Cabinetul de miniștri a decis constituirea Agenției Servicii Publice. Astfel, se aplică principiul ghișeului unic la prestarea serviciilor publice și se asigură digitalizarea acestora, inclusiv eficientizarea proceselor operaționale și reducerea costurilor suportate de către cetățeni.

Potrivit hotărârii Executivului, Întreprinderea de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „Registru” este reorganizată prin transformare în Instituția publică „Agenția Servicii Publice”, care va fi în subordinea Guvernului. Totodată, în noua entitate vor intra prin fuzionare ÎS „Camera Înregistrării de Stat”,  ÎS „Cadastru”, Serviciul Stare Civilă din subordinea Ministerului Justiției și Camera de Licențiere din subordinea Ministerului Economiei.

Urmare a unificării prestatorilor de servicii publice, tarifele pentru serviciile prestate vor fi reduse. Totodată, Agenția va asigura modernizarea serviciilor publice, va facilita accesul populației la acestea și va spori eficiența dialogului dintre autorități și cetățeni.

În context, Premierul a scos în evidență câteva aspecte importante: „Efortul nostru este nu doar de a aduce serviciile într-un ghişeu unic, nedorim să schimbăm procesele. Numărul serviciilor publice acordate cetăţenilor trebuie să fie mai mic. Toate informaţiile se conțin în registrele de stat, iar certificatele pot fi făcute fără implicarea cetăţeanului. Şi cel mai important, toţi vorbim de lupta cu birocraţia şi cu corupţia, adevărata luptă se face prin acţiuni de acest gen. Este o lovitură directă pe birocraţie şi corupţie”, a subliniat Premierul Pavel Filip.

Agenția Servicii Publice a fost creată în conformitate cu prevederile Reformei administrației publice și a Planului de acțiuni privind reforma de modernizare a serviciilor publice pentru anii 2017-2021.