În cadrul şedinţei de ieri a Guvernului au fost aprobate modificări la Hotărârea cu privire la efectivul-limită şi Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Vamal. Modificările prevăd reducerea efectivului Serviciului Vamal, cu 200 de unităţi, din contul aparatului administrativ şi stabilirea normei privind numirea şi eliberarea conducerii Serviciului Vamal.

De asemenea, Guvernul a aprobat în ședința de astăzi decizia privind negocierea și încheierea unui Memorandum de Înțelegere care permite continuarea reformei pe segmentul de administrare vamală. Potrivit documentului, Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD) oferă gratuit Serviciului Vamal al Republicii Moldova cea mai recentă versiune a Sistemului Informațional Integrat, Asycuda.

Deținerea acestui sistem electronic oferă un șir de avantaje pentru organele vamale, întrucât asigură o eficacitate sporită a controlului și procedurilor de perfectare vamală. De asemenea, Asycuda presupune securizarea informației stocate, în același timp, fiind posibil schimbul de informații cu structuri externe similare și o colaborare cu acestea în domeniul tehnologiilor informaționale.

În continuare, Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare se angajează, prin intermediul unor proiecte, să acorde Serviciului Vamal asistență strategică și tehnică, suport și instruire în utilizarea sistemului informațional. Memorandumul de Înțelegere este încheiat pe o perioadă de cinci ani.