1. În Registrul ANI cu privire la eliberarea certificatelor de interitate au fost înregistrate1604 cereri din partea persoanelor fizice cu intenția de a ocupa o funcție eligibilă;

2. În baza cererilor au fost perfectate 1595 de certificate de integritate, dintre care 1391 certificate au fost ridicate, iar 204 urmează a fi ridicate de către solicitanți;

3. Din numărul total de certificate eliberate, 6 certificate eliberate conțin mențiuni;

4. 9 cereri depuse de către solicitanți nu au întrunit condițiile prevăzute de Regulamentul cu privire la ordinea de eliberare a certificatelor de integritate (lipsa semnăturii solicitantului, lipsa originalului procurii, necorespunderea documentelor anexate la solicitare).

În perioada 13 noiembrie 2018 – 24 ianuarie 2019, Autoritatea Națională de Integritate a acordat asistență consultativă tuturor solicitanților, privind modul de completare a solicitării, explicarea cadrului normativ, termenele și alte aspecte ce au necesitat explicații.

Precizăm că certificatul de integritate include informația despre actele de constatare rămase definitive în ultimii 3 ani în privința candidaților la funcții elective: despre averile nejustificate constatate, conflictele de interese consumate constatate, retricțiile încălcate constatate, incompatibilitățile nesoluționate constatate, limitările încălcate constatate și interdicțiile de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă din actele de constatare ale Autorității Naționale de Integritate sau din hotărârile judecătorești, care au rămas definitive.

Acest document este valabil timp de 3 luni.