În prezent pe teritoriul Republicii Moldova sunt notificate două focare de pestă porcină africană (s. Rubleniţa, r-nul Soroca şi s. Brătuşeni, r-nul Edineţ), atenționează ANSA într-un comunicat de presă.

Animalele din zona de protecție și zona de supraveghere sanitar – veterinară instituite, sunt monitorizate și supravegheate permanent de instituțiile sanitar – veterinare teritoriale, fiind supuse permanent examenelor clinice și cercetărilor de  laborator a probelor prelevate de la acestea, în scopul monitorizării bolii și titrului de anticorpi.

Pe 28.04.2017 în focarul din s. Rublenița, r. Soroca au fost introduși  purcei  santinelă, de la care după o perioadă de 7 zile au fost prelevate probe de ser sangvin pentru cercetări de laborator la detecția anticorpilor, rezultatele sunt negative.

Referitor la focarul de PPA din s. Brătușeni, r. Edineț, consemnăm, că măsurile de eradicare a focarului se efectuează conform Planului de contingență și Manualului operațional pentru intervenția în focare de pestă porcină africană. Din zona de protecție și supraveghere au fost prelevate 30 de probe de ser sangvin din diferite exploatații de porcine pentru cercetări de laborator, probele sunt testate.

În perioada 01 ianuarie 2017 – 10 mai 2017 pe segmentul vamal cu Ucraina au fost confiscate din bagajele cetățenilor carne și produse din carne de porc în cantitate de 1750 kg.

Pentru perioada de referință Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, întru executarea indicației Guvernului Republicii Moldova nr. 01-04-2982-EP, a convocat ședința de lucru cu participarea persoanelor de decizie de la Ministerul Finanțelor, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Serviciul Protecției Civile și Situații Excepționale, Inspectoratul General de Poliție, Departamentul Poliției de Frontieră, Serviciul Vamal,  Președinții raioanelor Dondușeni, Soroca, Edineț, Șefii direcțiilor raionale pentru siguranța alimentelor Dondușeni, Soroca,  Edineț, Asociația Producătorilor de Carne de Porc.