S.A. „Apă-Canal Chişinău” reaminteşte consumatorilor ca în perioada de timp cu temperaturi scăzute este necesar să fie întreprinse măsurile necesare pentru preîntâmpinarea problemelor legate de riscul de îngheţ a branşamentelor şi apometrelor, precum şi să apeleze în timp util Serviciul dispeceratul central privind scurgerile observate la reţelele magistrale.

Astfel, pentru a diminua la minimum neplăcerile cauzate de aceste probleme, consumatorii trebuie să asigure protecţia şi integritatea fizică a căminului de apometru, a contorului şi subsolurile blocurilor contra îngheţului, iar gestionarii să termoizoleze regulamentar gurile de acces la revizii, reţelele interioare de canalizare şi branşamentele.

Totodată, specialiştii întreprinderii atenţionează şi despre respectarea normelor în construcţie de pozare şi exploatare a conductelor, termoizolarea corectă a contoarelor de apă rece. Pentru evitarea unor avarii, precum şi a unor cheltuieli inutile, e necesar ca să fie izolate cu materiale speciale branşamentele şi apometrele, lăsând liber doar cadranul de citire a datelor de consum de apă. De asemenea, capacul de acces care închide căminul trebuie să fie foarte bine ermetizat. Gestionarii fondului locativ sunt obligaţi să păstreze aceste bunuri.

În cazul în care aceste condiţii nu vor fi respectate, responsabilitatea pentru sistarea ulterioară a furnizării serviciilor de alimentare cu apă, ca urmare a îngheţării instalaţiilor de contorizare, va interveni indiscutabil.

 

Totodată, menţionăm, că în aceste condiţii meteo, odată cu scăderea temperaturii aerului, solului, apei şi în dependenţă de proprietăţile fizice ale materialelor din care sînt confecţionate ţevile şi durata de exploatare a acestora, sunt posibile mai multe avarii la reţelele de apeduct ce pot provoca deconectări temporare în alimentarea cu apă a reţelelor.