Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor informează că, în premieră pentru Republica Moldova, au fost transmiși spre gestiune raioanelor Telenești, Rezina, Edineț și Florești primii 476 km de drumuri locale.

Procedura a fost demarată în contextul implementării prevederilor Legii Fondului Rutier și Legii privind finanțele publice locale, modificate recent prin Legea nr. 24 din 10.03.2017, care reglementează transmiterea drumurilor locale la balanța autorităților publice locale (APL) de nivelul II cu finanțare din Fondul rutier, conform numărului de kilometri administrați către APL de nivelul I, calculate proporțional numărului populației, în cuantum de 50% din volumul total al taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova.

În conformitate cu Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, procesul de transmitere a drumurilor locale urmează să finalizeze în august 2017. Până atunci, toate consiliile raionale și municipale din republică vor prelua în gestiune totală circa 3500 de km de drumuri locale.

Pentru efectuarea lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor locale transmise, din Fondul Rutier, vor fi repartizate în acest an, mijloace financiare în sumă de circa 350 mln de lei.
De menționat că, MTID a demarat această reformă în scopul excluderii factorul politic din procesul de repartizare a mijloacelor financiare din fondul rutier și asigurarea eficientizării întreținerii și reparației drumurilor de importanță locală prin descentralizare.