Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, Planul de acțiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea Strategiei pentru protecția copilului.

Acțiunile planificate sunt axate pe prevenirea separării de familie și a instituționalizării copiilor, prevenirea și combaterea violenței, exploatarea copiilor, promovarea unui cadru de conciliere a vieții de familie și a activității profesionale pentru asigurarea creșterii armonioase a copilului.

Impactul așteptat al Planului de acțiuni este ca în Moldova să scadă numărul copiilor instituționalizați, să se diminueze riscurile asociate familiilor de emigranți, să fie asigurat un mediu familial și social adecvat dezvoltării armonioase a copiilor.

Potrivit Planului de acțiuni, vor fi create subdiviziuni specializate în cadrul structurilor teritoriale de Asistență Socială, vor fi consolidate capacitățile acestora, prin profesionalizarea cadrelor și implementarea unor module IT pe componenta „protecția copilului” pentru un management mai bun al fiecărui caz și monitorizarea eficientă a activității tutelare.

De asemenea, va fi perfecționat cadrul normativ în vederea prevenirii și combaterii corupției în procedura de adopție, privind prestațiile sociale alocate copiilor rămași fără ocrotire părintească, familiilor cu copii, organizarea educației incluzive și a serviciilor de suport specializate pentru copii cu nevoi educaționale speciale.

Planul de acțiuni mai prevede crearea unui centrul de zi pentru îngrijirea timpurie (0,4-1,5 ani), precum și servicii specializate de intervenție timpurie pentru copii (0-3 ani) , servicii de  suport  pentru copiii cu probleme de comportament, pentru copiii străzii, servicii de recuperare a copilului victimă a violenței, traficării, exploatării ș.a.