După ce Consiliul de Directori Executivi al FMI a aprobat un Program cu Republica Moldova, ce prevede accesul la finanţare în valoare de aproximativ 178,7 milioane de dolari SUA, Guvernul Republicii Moldova a reluat negocierile cu Banca Mondială asupra unui nou Acord de finanțare în sumă de 45 de milioane de dolari SUA. Negocierile au început marţi, 8 noiembrie a.c., la Oficiul Băncii Mondiale de la Chişinău. Grupul de negociatori din partea Guvernului Republicii Moldova a fost condus de ministrul Finanţelor, Octavian Armaşu.

Părţile au purtat discuţii pe marginea proiectului Acordului de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Banca Mondială pentru Programul operațiunii pentru politicile de dezvoltare în domeniul competitivității (DPO-2). Operațiunea propusă este o componentă cheie a Parteneriatului Strategic pentru Republica Moldova pentru anii 2014-2017 și reprezintă un program de reforme structurale în domeniul climatului investițional și pentru îmbunătățirea accesului la fondurile pentru investiții. Iniţierea negocierilor pe acest program de suport bugetar a fost posibilă ca urmare a asumării şi consecutiv a îndeplinirii de către autorităţile Republicii Moldova a unei serii de reforme.

Programul susţine implementarea obiectivelor în baza a trei piloni:  îmbunătățirea predictibilității mediului de afaceri, crearea condițiilor egale de concurență și reducerea costurilor de conformare cu reglementările existente, consolidarea stabilității sectorului financiar, promovarea transparenței și îmbunătățirea accesului la finanțe, eficiența și echitatea investițiilor publice, precum si a subvențiilor investiționale în agricultură și asistență socială.

Din momentul aderării Republicii Moldova la Grupul Băncii Mondiale în 1992, peste un miliard de dolari SUA a fost alocat pentru aproximativ 60 de proiecte din țară. În prezent, portofoliul Băncii Mondiale include zece proiecte active cu angajamentul total de peste 350 milioane dolari SUA. Domeniile de suport sunt reforma regulatorie și dezvoltarea mediului de afaceri, educația, asistența socială, e-guvernare, îngrijirea sănătății, agricultura, drumurile locale și mediul.