Doar 22 la sută dintre asistenții sociali din Republica Moldova au studii de specialitate. Despre aceasta a anunţat viceministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (MMPSF), Anastasia Oceretnîi, în cadrul unor dezbateri publice organizate de către IDIS „Viitorul” cu privire la calitatea serviciilor publice furnizate cetăţenilor de către agenţiile guvernamentale.

În cadrul evenimentului, experții IDIS „Viitorul” au prezentat rezultatele unei cartografieri asupra serviciilor publice aflate în subordinea MMPSF.

Directorul IDIS „Viitorul”, Igor Munteanu, a ținut să precizeze că evaluarea calității serviciilor publice este foarte importantă, iar asta pentru că de ea depinde opinia cetățenilor față de credibilitatea guvernului. De asemenea, el a menționat că ministerele și agențiile de stat trebuie să rămână deschise evaluărilor externe și comunicării cu cetățenii, pentru a asigura o calitate mai bună a serviciilor prestate.

La rândul său, viceministrul Oceretnîi a spus că ministerul este interesat să coopereze cu toți actorii interesați de o mai mare transparență a serviciilor sociale prestate și a reformelor planificate în acest domeniu, însă nu a ezitat să menționeze că instituția se confruntă cu o calificare insuficientă a asistenților sociali.

„Pe umerii ministerului sunt puse o multitudine de probleme, iar în comunitățile locale, atunci când se întâmplă ceva, primul care trebuie să răspundă este asistentul social. De aceea, preocuparea noastră este să fortificăm capacitățile asistenților sociali. Studiile care sunt efectuate pe interior atestă faptul că doar 22 la sută dintre angajații din domeniul social au studii corespunzătoare. Scopul nostru este ca, cei care nu au pregătire inițială, să o capete pe viitor”, a menționat Anastasia Oceretnîi.

Potrivit acesteia, în prezent, Ministerul Muncii, în comun cu societatea civilă, lucrează asupra curriculumurilor de formare inițială și continuă a asistenților sociali, astfel încât pregătirea lor să fie conformă actelor normative.

Una dintre recomandările IDIS „Viitorul” este instituirea Agenției Naționale de Asistență Socială, cu scopul de a crește gradul de informare și accesul beneficiarilor la aceste servicii.

Conform datelor statistice, la momentul actual, în sistemul de asistență socială activează peste 5000 de angajați.