Normele de creare a rețelei poștale publice a furnizorului de serviciu poștal universal au fost aprobate astăzi în ședința Guvernului.

Proiectul Hotărârii de Guvern promovat  de Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, a fost elaborat  reieșind din asigurarea tuturor locuitorilor țării cu setul de servicii poștale universale, precum și în vederea punerii în aplicare a Legii comunicațiilor poștale.

Potrivit ministrului TIC, Vasile Botnari, pentru realizarea obiectivului de distribuire în cel mult 3 zile lucrătoare a trimiterilor poștale depuse pe întreg teritoriu a țării, se prevede constituirea centrelor de poștă, repartizate pe anumite zone geografice, astfel ca toate localitățile să fie incluse în rețeaua de centre de poștă.

Prin aplicarea acestor norme va fi asigurată respectarea standardelor de calitate privind distribuirea trimiterilor poștale.

În același timp, documentul prevede asigurarea tuturor cetățenilor cu servicii poștale universale.