La 28 decembrie curent, Centrul pentru Combaterea Traficului de Persoane (CCTP) al Inspectoratului Național de Investigații și Centrul de Asistență și Protecție a Victimelor  și Potențialelor Victime ale Traficului de Ființe Umane (CAP) și-au pus bazele unei viitoare colaborări.

Astfel, Șeful CCTP, Lilian Levandovschi și directorul CAP, Diana Bojenco au semnat un acord privind realizarea și implimentarea activităților ce țin de protecția și promovarea Drepturilor omului și a drepturilor victimelor traficului de ființe umane.

Totodată, Centrele se vor ghida de prioritățile Legii privind prevenirea traficului de persoane,  Convenției ONU Eliminarea Tuturor Formelor de Descriminare față de femei, Convenția Consiliului Europei lupta împotriva traficului de persoane și a Protocolului privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de ființe umane în special a femeilor și copiilor, adițional la Convenția ONU împotriva criminalității transnaționale.

În context, conducătorii instituţiilor semnatare şi-au exprimat convingerea că vor depune toate eforturile ca obiectivele cuprinse în acord să fie îndeplinite pentru asigurarea continuării bunelor relații și sprijinului reciproc în combaterea traficului de ființe umane.