În anul 2016, Republica Moldova mizează pe finanțări externe în sumă de 6,5 miliarde de lei. Este vorba de împrumuturi și granturi, potrivit informațiilor Ministerului Finanțelor.

Pe parcursul anului 2016, Guvernul urmează să beneficieze de granturi din partea partenerilor externi de dezvoltare, în sumă totală de circa 3,6 miliarde de lei dintre care 2,7 miliarde de lei pentru susținerea bugetară.

Comisia Europeană va fi cel mai mare sponsor al Republicii Moldova cu 2,5 miliarde de lei. „Granturile care nu au fost debursate în anul 2015, pe motivul suspendării finanțării din partea partenerilor de dezvoltare se preconizează a fi debursate în anul 2016 după încheierea unui acord cu FMI privind politicile economice și financiare”.

BERD are o pondere de 13,3% în structura finanțărilor externe și Guvernul României cu 4,4%.

Ministerul Finanțelor spune că pe parcursul anului 2016 vor fi valorificate împrumuturi de stat externe în sumă de 6,5 miliarde de lei și rambursate împrumuturi de stat externe în valoare de 1,2 miliarde de lei. Ca urmare, la situația din 31 decembrie 2016, conform estimărilor, soldul datoriei de stat externe va constitui 1,6 miliarde de USD cu 20,4% față de soldul datoriei de stat externe la situația din 31 decembrie 2015.