Angajații Serviciului Vamal se vor conduce de un nou Cod de etică și conduită ajustat la standardele internaționale de integritate, care va putea fi aplicat cu ajutorul unui Ghid metodic elaborat în acest sens. Modificările operate au fost prezentate astăzi în cadrul unei conferințe de presă prezidate de către Directorul General al Vămii, Vitalie Vrabie, la care au participat și autorii respectivelor publicații.

Noul Cod defineşte principiile fundamentale de etică, normele obligatorii de conduită profesională şi disciplina de serviciu în organele vamale. Implementarea acestuia va asigura prestarea unor servicii de calitate, bazate pe etică și integritate organizațională, precum și conștientizarea de către colaboratorul vamal a responsabilității îndeplinirii atribuțiilor și a  respectării disciplinei de serviciu. Totodată, încălcarea prevederilor stipulate în respectivul document va atrage după sine aplicarea sancțiunilor de rigoare.

”Asigurarea integrității profesionale reprezintă un factor determinant pentru succesul reformei instituționale. Vama trebuie și va fi o instituție transparentă și eficientă, iar cei care doresc să se regăsească în noua structură vor trece printr-un filtru riguros și vor trebui să se manifeste în permanență prin profesionalism și integritate.”, a precizat în intervenția sa Vitalie Vrabie.

Realizările Serviciului Vamal în domeniul promovării integrității au fost apreciate și de către șeful adjunct al Oficiului EUBAM din Chișinău, Adrian Costache, care a declarat că: ”Elaborarea noului Cod de etică și conduită reprezintă o etapă importantă în lupta cu fenomenul corupției în care s-a angajat conducerea Serviciului Vamal al Republicii Moldova. EUBAM este alături de autoritatea vamală în abordarea sistemică a problematicii corupției care trebuie continuată cu punerea în practică a acestor documente, în aceeași notă a toleranței zero față de corupție și actele de indisciplină.”

Ambele publicații au fost elaborate în colaborare cu reprezentanții Misiunii EUBAM, beneficiind de asistența metodologică a experților Organizației Mondiale a Vămilor și Centrului Național Anticorupție.