Din 2017, mai mulți profesori vor fi premiați la Concursul republican „Pedagogul anului”. O decizie în acest sens a fost aprobată de cabinetul de miniștri, la propunerea Ministerului Educației. Noua modificare are scopul de a motiva cadrele didactice performante să participe la concursul respectiv și de a stimula performanța profesională a acestora.

Potrivit documentului, la fiecare dintre nominalizările concursului – ”Educatorul anului”, ”Învățătorul anului” și”Profesorul anului” au fost instituite  locurile I, II și III.

Deținătorii premiului I de la fiecare nominalizare vor primi trofeul (statueta) ”Pedagogul anului” și câte un premiu bănesc în valoare de 50 000 lei. Deținătorii premiului II vor beneficia de câte un premiu în valoare de 25 000 lei și vor primi Diploma de onoare a Ministerului Educației. Deținătorilor premiul III li se va oferi câte un premiu în valoare de 15 000 lei și Diploma de onoare a Ministerului Educației.

Totodată, învingătorilor li se va acorda gradul didactic următor celui pe care îl dețin sau li se va confirma gradul didactic superior (pentru cadrele didactice deținătoare ale gradului didactic superior). Ceilalți participanți la etapa a treia a concursului vor primi din partea Ministerului Educației o Diplomă de participare.