Cea de-a 27-a reuniune a Consiliului Consultativ al Misiunii EUBAM s-a încheiat luni, după evaluarea cadrului legislativ consolidat aliniat la standardele UE și cooperării transfrontaliere între Republica Moldova și Ucraina. Măsurile actuale de consolidare a încrederii privind procesul de reglementare a conflictului din Transnistria au fost de asemenea evaluate. Reuniunea s-a concentrat asupra reformelor care necesită în continuare susținere și după sfârșitul mandatului actual al EUBAM în noiembrie 2017.

Președintele Consiliului Consultativ și Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova Pirkka Tapiola a spus: „Având în vedere că mandatul EUBAM expiră la 30 noiembrie 2017, în timpul ședinței anterioare a Consiliului consultativ de la Odesa a fost lansat un proces de consultări cu privire la viitorul EUBAM. Dat fiind contextul geopolitic actual, provocările legate de gestionarea frontierelor și cooperării vamale, precum și situația în materie de securitate, a existat un consens general cu privire la necesitatea menținerii prezenței UE la frontierele acestei regiuni.”

Șeful adjunct al Delegației Uniunii Europene în Ucraina, Thomas Frellesen a remarcat: „În afară de asistența tehnică furnizată prin intermediul Misiunii EUBAM, Uniunea Europeană în Ucraina a lansat în acest an două proiecte de Twinning privind Managementul integrat al frontierelor cu Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul de Stat Grăniceri. Această asistență permite EUBAM să se concentreze mai mult asupra mandatului său de bază care ține de Transnistria – o provocare extremă atipică la frontiera unde expertiza EUBAM este unică.”

Șeful Misiunii EUBAM, Ambasadorul Andrew Tesoriere a declarat: „Anul 2016 a fost marcat prin multe proiecte comune între partenerii noștri moldoveni și ucraineni, care vor îmbunătăți securitatea frontierei lor comune și vor facilita comerțul și turismul. Evaluarea procedurilor de gestionare a frontierelor și cooperării vamale efectuate de Misiune în acest an a scos în evidență realizările partenerilor noștri și a ajutat la clarificarea provocărilor care urmează să fie abordate. În timp ce Misiunea va intra in cel de-al doilea an al mandatului său actual, aștept cu nerăbdare susținerea EUBAM pentru reformele actuale ale partenerilor noștri din Republica Moldova și Ucraina.”

Daniela Morari, viceministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova, a remarcat: „Ne aflăm la jumătatea celei de-a 11-a faze de activitate a EUBAM şi constat cu satisfacţie că, până în prezent, Misiunea EUBAM a reuşit să contribuie semnificativ la consolidarea capacităţilor instituţionale ale serviciilor vamale şi poliţiei de frontieră ale Republicii Moldova şi Ucrainei – capacităţi care permit realizarea reformelor şi punerea în aplicare a angajamentelor asumate în cadrul Acordurilor de Asociere, inclusiv a componentei privind Zona de Comerţ Liber Aprofundat şi Cuprinzător. În acest context, îmi exprim satisfacţia pentru disponibilitatea manifestată de partenerii europeni de a continua să susţină activităţile EUBAM şi după noiembrie 2017, adică după încheierea actualului mandat al EUBAM. Consolidarea securităţii regionale prin contribuția activă la soluţionarea conflictului din Transnistria, organizarea eficientă a managementului integrat la frontiera moldo-ucraineană şi combaterea contrabandei şi infracţionalităţii transfrontaliere rămân a  fi o prioritate.”

În intervenția sa, Directorul General al Vămii, Vitalie Vrabie a menționat că: ”Rolul determinat al Serviciului Vamal în asigurarea securității economice a statului ne impune să ne consolidăm în permanență capacitățile de combatere a infracționalității transfrontaliere, motiv pentru care mizăm în continuare pe asistența Misiunii în dezvoltarea proiectelor de interes comun. Serviciul Vamal întreprinde toate măsurile necesare pentru finalizarea cu succes a inițiativelor demarate cu sprijinul Misiunii în vederea realizării angajamentelor asumate conform Acordului de Asociere RM-UE, în special cele prevăzute la capitolul DCFTA.”

În cadrul reuniunii, Vitalie Vrabie a avut și o întrevedere bilaterală cu Vicepreședintele interimar al Serviciului Fiscal de Stat al Ucrainei, Miroslav Prodan cu care a discutat mai multe subiecte ce vizează dezvoltarea mecanismelor de facilitare a comerțului, simplificarea trecerii frontierei de către cetățeni, schimbul de informații și combaterea fraudelor transfrontaliere.

Serhii Saienko, Director General Adjunct al Direcției Generale pentru Uniunea Europeană din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei a apreciat că prezența UE în teren și la frontieră, inclusiv la frontiera moldo-ucraineană, ar trebui menținută. Prin implicarea activă a UE în cadrul cursului strategic de integrare europeană a Ucrainei, serviciile vamale și de frontieră au fost reformate în mod eficient și capacitățile agențiilor de aplicare a legii și a organismelor de reglementare din Ucraina și Republica Moldova au fost consolidate, ceea ce a jucat un rol pozitiv în regiune.

Dl Saienko a spus: „Ar trebui să beneficiem de experiența acumulată și de lecțiile învățate de la EUBAM, ținând seama de provocările actuale în materie de securitate. Astfel, am putea lua în considerare replicarea experienței existente a EUBAM în alte segmente ale frontierei de stat a Ucrainei. În cazul în care va fi extins, noul mandat al Misiunii EUBAM s-ar putea axa în principal pe segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainene și, dacă va fi necesar, pe gestionarea integrată a frontierelor din Republica Moldova.”

Consiliul a apreciat evaluările comune privind procedurile de control la frontieră din Republica Moldova și Ucraina ca un indicator valoros al progreselor realizate de către serviciile partenere în implementarea principiilor de gestionare integrată a frontierelor și angajamentele vamale care decurg din acordul privind Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător. Contribuția continuă a EUBAM la consolidarea cooperării dintre Chișinău și Tiraspol cu propuneri tehnice și măsuri de consolidare a încrederii au fost, de asemenea, apreciate.

După reuniunea Consiliului Consultativ, experții din cadrul serviciilor de frontieră din Republica Moldova și Ucraina, Delegațiile Uniunii Europene și EUBAM au participat la o reuniune tehnică privind rezultatele evaluărilor comune ale procedurilor de control la frontieră din Republica Moldova și Ucraina, lansarea punctelor comune de control la frontieră, precum și progresele înregistrate de cele două țări în domeniul facilitării comerțului.

Ședința Consiliului Consultativ a reunit reprezentanți ai ministerelor de externe, serviciilor vamale și de frontieră, agențiilor de aplicare a legii din Republica Moldova și Ucraina, Delegațiile Uniunii Europene în Republica Moldova și Ucraina, Serviciul European de Acțiune Externă, Organizația Internațională pentru Migrație, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa și PNUD. Următoarea ședință va avea loc la Odesa în luna mai 2017.