Pe data de 7 decembrie curent, la Atena, Republica Elenă, au avut loc consultări politice interministeriale moldo-elene în domeniul integrării europene la nivel de viceminiştri ai Afacerilor Externe. Delegaţia moldovenească a fost condusă de viceministrul afacerilor externe şi integrării europene Daniela Morari, iar cea elenă de către ministrul delegat pentru afaceri europene Giorgos Katrougalos.

Discuţiile s-au axat pe domeniile de colaborare în procesul de integrare europeană a ţării noastre, stipulate în Memorandumul de înţelegere dintre Ministerul afacerilor externe şi integrării europene al Republicii Moldova şi Ministerul afacerilor externe al Republicii Elene. Părţile au convenit asigurarea schimbului de experienţă în domenii sectoriale, expertiza în procesul de armonizare legislativă, cât şi implementarea nemijlocită a unor prevederi ale Acordului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană.

De asemenea, oficialii au trecut în revistă principalele priorităţi şi obiective livrabile pentru următorul Summit al Parteneriatului Estic.

O dimensiune aparte a discuţiilor a constituit-o cooperarea în cadrul Politicii comune de securitate şi apărere, inclusiv în contextul noii Strategii globale de politica externă şi securitate a Uniunii Europene, fiind  convenită organizarea unei reuniuni la nivel de experţi în prima jumătate a anului viitor.

Pe dimensiunea dialogului politic moldo-elen, oficialii au evaluat stadiul actual al relaţiilor bilaterale, inclusiv, cadrului juridic, cât şi colaborarea în organizaţiile internaţionale.