Pe 6 decembrie, la Belgrad, s-au desfăşurat consultările politice moldo-sârbe, conduse de dna Daniela Morari, viceministru al afacerilor externe şi integrării europene şi dl Goran Aleksic, secretar de stat al Ministerului afacerilor externe al Republicii Serbia.

Printre subiectele de pe agenda discuţiilor au figurat relaţiile moldo-sârbe, evaluate prin prisma cooperării cu Uniunea Europeană şi a schimbului de experienţă în domeniul integrării europene, inclusiv, consolidarea cadrului juridic existent, asigurarea securităţii regionale şi coordonarea activităţilor în cadrul organizaţiilor internaţionale şi regionale.

În cadrul vizitei la Belgrad, viceministrul de externe Daniela Morari a avut o întrevedere cu Marinika Tepic, preşedintele Comitetului pentru integrare europeană din cadrul Adunării Naţionale a Republicii Serbia. A fost reiterată stabilirea relaţiilor la nivel de grupuri de prietenie parlamentară şi comisiilor de profil.

Delegaţia moldovenească a purtat discuţii şi cu reprezentanţii Oficiului prim-ministrului pentru integrare europeană. O atenţie deosebită a fost acordată domeniului de integrare în spaţiul comunitar, ultimelor evoluţii în procesul de negociere cu UE, coordonarea agendei de integrare europeană la nivel naţional. Părţile au convenit asupra schimbului de bune practici în comunicarea cu partenerii europeni, cât şi preluarea experienţei în valorificarea programelor comunitare şi a instrumentelor UE de asistenţă, cât şi a mecanismelor privind implementarea reformelor prioritare.

Părţile şi-au reconfirmat angajamentul de cooperare în domenii de interes comun, şi susţinerea reciprocă în materie de integrare europeană.