Timp de 4 zile, 23-26 mai curent, la Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare al Inspectoratului General al Poliției, 10 angajați din domeniul criminalistic din cadrul Inspecoratului General al Poliției  au parte de o aplicație practică cu tematica “Activitatea criminalistică în domeniul afacerilor interne”,

Trainerii polonezi din cadrul Programului de cooperare polițienească al Parteneriatului Estic Edyta Kot, Sylwia Kwarcińska, Marcine Kopeć şi Michal Dercyzński, pe parcursul zilelor, au oferit instruiri în domeniul colectării materialelor criminalistice şi examinării probelor digitale, executării fotografiilor în domeniul medico-legal, examinării amprentelor buzelor, urechilor, precum și examinării datelor colectate cu mănuși cu prezentarea unor exemple de materiale de referinţă.

De asemenea, specialiștii urmează să fie instruiți în practica fotografiilor criminalistice, schimbului internațional de date cu privire la amprentele digitale, dar și despre păstrarea evidenței datelor digitale și principalele probleme cu referire la cadrul legal în domeniul criminalistic.

Programul de cooperare polițienească al Parteneriatul Estic (PaE) reprezintă un proiect de asistență pentru statele din cadrul Parteneriatului Estic  pe perioada 2014-2017, fiind axat pe schimbul de experiență, cunoștințe și bune practice în domenii precum: protecția datelor cu caracter personal, managementul proiectelor, dezvoltarea managementului strategic, investigarea crimelor economice transnaționale, combaterea crimelor transfrontaliere, menținerea ordinii publice etc.

Tematica seminarului  se încadrează  în implementarea  prevederilor Acordului de Asociere RM-UE și promovarea  parcursului  de integrare europeană.