O nouă formulă de calculare a pensiei, mecanismul de valorizare a venitului asigurat realizat după 1 ianuarie 1999, indexarea pensiilor cu 6,8%, valorizarea pensiilor pentru limită de vârstă și a pensiilor de dizabilitate stabilite până la 1 aprilie 2017 au fost aprobate azi, 15 martie curent, de către Executiv.

De la 1 aprilie curent, pensiile vor fi indexate cu 6,8%, reieșind din creşterea prognozată anuală a indicelui prețurilor de consum pentru anul precedent. Astfel, mărimea medie a pensiei pentru limită de vârstă se va majora cu 104,87 lei pentru 532075 mii beneficiari, pensiile de dizabilitate – cu 75,28 lei pentru 132425 mii beneficiari, iar pensia medie a participanților la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl se va acorda pentru 1842 beneficiari cu o majorare de 193,03 lei.

Noua formulă de calcul a pensiilor va asigura legătura dintre contribuțiile de asigurări sociale și mărimea pensiei. Prin urmare, pensiile stabilite de la 1 aprilie 2017 se vor majora, în mediu, cu 45%.

De asemenea, începând cu 1 aprilie, va începe valorizarea venitului asigurat pentru pensiile aflate în plată pentru cca 80 mii de beneficiari. Aceasta este prima etapă și vizează pensiile stabilite în perioada anilor 2001-2008.

Valorizarea pensiilor se va efectua conform unui grafic stabilit de către Casa Națională de Asigurări Sociale. Următoarele etape sunt:

– 1 aprilie  2018 se vor valoriza pensiile stabilite în anii 2009–2011;

– 1 aprilie 2019 se vor valoriza pensiile stabilite în anii 2012–2014;

– 1 aprilie 2020 se vor valoriza pensiile stabilite în anii 2015 – 31.03.2017.

Regulamentul privind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare prevede: coeficienții de valorizare a venitului mediu lunar asigurat pentru perioada 01.01.1999 – 01.01.2017; coeficienții indexării pensiilor pentru perioada 1999-2017; modalitatea de valorizare a venitului mediu lunar asigurat pentru pensiile aflate în plată, precum și alte prevederi ce țin de calculul pensiei și a stagiului de cotizare.