Urmare a evoluției situației epidemiologice a măsurilor întreprinse de autorități pentru a preveni răspândirea epidemiei virusului COVID-19 și a înregistrării unor cazuri de Coronavirus de tip nou în rândul studenților, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării  de comun cu Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale au elaborat  măsuri suplimentare pentru studenții care se află în cămine la acest moment. Astfel, printre măsurile suplimentare care trebuie să fie implementate de către administrațiile instituțiilor de învățământ se regăsesc: -interzicerea locatarilor care au părăsit căminul, după suspendarea procesului educațional să revină în cămine până în momentul în care va fi reluat procesul educațional în incinta instituțiilor de învățământ; -monitorizarea ieșirilor și intrărilor locatarilor din cămine într-un registru special; -asigurarea igienizării sporite a tuturor încăperilor, conform normelor de profilaxie epidemiologică; -respectarea cu strictețe de către locatarii căminelor a măsurilor de protecție și prevenire a răspândirii infecție cu virusul COVID – 19 emise de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Agenția Națională pentru Sănătate Publică și Organizația Mondială a Sănătății.