Rezultatele Programului pentru Evaluarea Internaţională a Elevilor PISA 2015, publicate ieri, de către Organizaţia pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (OECD), arată că Republica Moldova a înregistrat progrese semnificative comparativ cu anul 2009. La evaluarea PISA 2015 elevii din Republica Moldova au obținut un punctaj în creștere la toate cele trei domenii testate – matematică, științe citire/lectură, ceea ce denotă sporirea calității învățământului și eficienței politicilor educaționale implementate de țara noastră.

În cadrul unui briefing, organizat de Ministerul Educației, directorul Agenţiei Naţionale pentru Curriculum şi Evaluare Anatol Topală a menționat că la evaluarea PISA 2015 au luat parte circa 540 000 de elevi din 35 de state membre ale OECD şi 37 de ţări şi regiuni partenere. Tinerii participanți au reprezentat aproximativ 29 de milioane de elevi cu vârsta de 15 ani de la instituţiile de învăţământ din statele respective.

În Republica Moldova evaluarea PISA 2015 a fost organizată de Ministerul Educaţiei, Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare. La testarea de bază au participat 5200 de elevi din 227 de instituţii de învăţământ. Rezultatele arată că dacă în anul 2015 față de anul 2009 elevii din țările membre ale OECD au obținut același punctaj mediu la fiecare dintre cele trei domenii sau au înregistrat o ușoară descreștere, atunci punctajul mediu obținut de elevii din Republica Moldova a crescut.

 

De asemenea, Moldova a înregistrat o creştere a ponderii elevilor care ating cele mai înalte niveluri de competenţă PISA în domeniul citire şi, simultan, o scădere a ponderii elevilor care nu reuşesc să atingă nivelul de bază de competenţă.

Dacă ne referim pe categorii, la toate cele trei domenii fetele au înregistrat rezultate mai bune decât băieții. Cea mai mare diferență, 52 de puncte, este la citire. Fetele citesc mai bine decât băieții, însă la matematică și științe diferențele nu sunt semnificative între rezultatele înregistrate de fete și de băieți. Subliniem că în toate țările participante la PISA se atestă o diferență mare între rezultatele băieților și fetelor la domeniul citire. Comparativ cu testarea precedentă din Moldova, atât fetele, cât și băieții au obținut progrese.

”Republica Moldova a înregistrat o creștere a rezultatelor la fiecare dintre cele trei domenii. Punctajul mediu de creștere, raportat la un ciclu (3 ani) a crescut cu 9 puncte la științe, cu 17 puncte – la citire cu 13 puncte – la matematică. Pentru țările care au punctaje medii mai mici decât media OECD este important ca acești indicatori de creștere să fie menținuți în continuare, ceea ce arată că sistemul educațional devine unul mai bun”, a spus Anatol Topală.

Informăm că la PISA 2015 punctajul mediu pentru ţările membre OECD, în domeniul ştiinţe este de 493 de puncte (501 puncte în 2009), în domeniul citire/lectură este de 493 de puncte (493 puncte în 2009), în domeniul matematică este de 490 de puncte (496 puncte în 2009). În raport cu aceste medii este comparată performanţa fiecărei ţări pentru fiecare dintre domenii.