Veste bună pentru consumatorii din nordul țării. Oamenii din 256 de localități, deserviți anterior de RED Nord-Vest, vor plăti mai puțin pentru energie electrică, de la 1 ianuarie 2018. Pentru aceștia vor fi aplicate tarifele de la RED Nord, în urma comasării cu această societate, aprobată anterior de Guvern.
Astfel, de la 1 ianuarie 2018, consumatorii finali, ale căror instalaţii sunt racordate la reţelele electrice de distribuţie de medie tensiune (6; 10 kV), vor plăti 1,84 lei pentru un kW/h, comparativ cu 2,01 lei, tariful actual. Iar consumatorii ale căror instalaţii sunt racordate la reţelele electrice de distribuţie de joasă tensiune (0,4 kV) – 2,12 lei pentru un kW/h, față de 2,25 lei.
Decizia de creare a unei singure întreprinderi de distribuție în nordul țării a fost luată de Executiv în vara acestui an. Atunci, autoritățile au anunțat că fuzionarea RED Nord și RED Nord-Vest va contribui la sporirea eficienţei muncii, optimizarea cheltuielilor operaţionale, crearea condiţiilor pentru stabilirea unor tarife reale şi întemeiate la serviciile de distribuţie a energiei electrice, egale pentru toţi consumatorii acestei regiuni. 

Prim-ministrul Pavel Filip şi-a exprimat speranţa că fuzionarea RED Nord și RED Nord-Vest va duce la reducerea tarifelor pentru consumatorii finali, care locuiesc în zona de deservire a acestor întreprinderi.