În ședința de ieri a Guvernului au fost aprobate modificări și completări la Legea bugetului de stat pentru anul 2016. Documentul prevede majorări cu 325,5 mil. lei atât la venituri, cât și la cheltuieli fără schimbări ale deficitului bugetar.

Raționamentele de majorare a veniturilor bugetului de stat au fost dictate de redresarea comerțului exterior în semestrul doi, ceea ce a influențat pozitiv, îndeosebi, încasările administrate de Serviciul Vamal. Astfel, se estimează că acestea vor crește până la sfârșitul anului cu aproximativ 330,1 mil.lei din TVA și din taxele de export. Au fost aprobate și unele ajustări și redistribuiri între tipuri de granturi și alte venituri, în total cu o reducere de 1,6 milioane de lei.

Pe partea de cheltuieli, cele mai importante modificări țin de finanțarea autorităților publice. În special, e vorba de majorarea cu 224,3 mil. lei a transferurilor către bugetul asigurărilor sociale de stat pentru ca instituția să-și poată acoperi deficitul bugetar. Suplimentar, pentru CNAS sunt alocate 13,1 mil. lei pentru îndemnizațiile paternale și alte 5,4 mil. lei pentru plata ajutorului social și a ajutorului pentru perioada rece a anului.

Pentru bugetele locale a fost aprobată majorarea transferurilor din bugetul de stat cu 103,2 mil. lei, sursele fiind destinate pentru nivelarea posibilităților financiare, achitarea datoriilor pentru lucrările capitale și pentru plata prestațiilor sociale.

Potrivit proiectului Legii bugetului de stat pentru 2016, veniturile vor constitui 29 641,6 mil. lei, cheltuielile – 33 824,4 mil. lei, iar deficitul – 4 182,8 mil. lei. Documentul urmează a fi adoptată de către Parlament.