Echipa managerială a Departamentului Poliției de Frontieră a participat la sfârșitul săptămânii trecute la un workshop privind elaborarea noilor instrumente de prevenire a actelor de corupție la frontierele R.Moldova, Ucrainei și României.

Evenimentul a fost susținut de reprezentanții Centrului Național Anticorupție în conlucrare cu experți din cadrul Direcției Generale Anticorupție a MAI, România, și Securității Interne a Serviciului Grăniceresc de Stat, Ucraina.

În discuțiile inițiate cu polițiștii de frontieră, moderatorii au accentuat necesitatea de a acorda o atenție deosebită, dar și de a susține activitățile care au drept scop combaterea corupției și promovarea unui spirit de integritate în rândul angajaților autorităților de frontieră din cele trei state.

Totodată, a fost reamintit cadrul juridic care reglementează lupta cu corupția, cât și punctate unele îndrumări pentru a spori gradul de conştientizare a personalului Poliției de Frontieră privind riscul expunerii tentativelor de corupere şi celor asociate.

Un alt subiect de pe agenda ședinței a constituit prezentarea unui concept de campanie anticorupție la frontieră, care va fi lansată de către toate cele trei ţări, de Ziua Internațională Anticorupție, sărbătorită la data de 9 decembrie. În acest sens, invitații din Ucraina și România au împărtășit din experiența notabilă în organizarea și desfășurarea campaniilor de prevenire a acestui flagel.

De menționat că Poliţia de Frontieră este implicată plenar în activitățile de amploare privind prevenirea şi combaterea actelor de corupţie, iar datorită suportului autorităților de specialitate, acţiunile demarate capătă o pondere şi mai mare, atât în raport cu personalul angajat, cât şi cu nivelul de credibilitate al instituţiei.