De la începutul acestui an lista agenților economici care beneficiază de facilități și proceduri simplificate de vămuire a fost completată cu încă doi antreprenori. Unuia i-a fost acordat statutul de Agent Economic Autorizat (AEO), iar cel de-al doilea a primit autorizația de vămuire la domiciliu (PVD).

Autorizațiile le-au fost eliberate după ce aceștia au întrunit o serie de condiții, printre care conformarea benevolă, lipsa încălcărilor legislației vamale și fiscale, precum și a datoriilor față de bugetul public național.

Actualmente, sunt înregistrați 118 agenți economici autorizați și 78 de antreprenori care au permisiunea vămuirii la domiciliu.

Amintim că, conceptul AEO a fost implementat în țara noastră în anul 2014, constituind o condiționalitate a Acordului de Asociere RM-UE. Statutul AEO îi oferă titularului o serie de beneficii, precum simplificarea procedurilor vamale, reducerea numărului de controale sau trecerea prioritară a frontierei, în acest sens fiind creată o pistă separată, destinată deținătorilor acestei autorizații. Celelalte facilități includ posibilitatea alegerii locului efectuării controalelor și amânării plăților vamale pe  o perioadă de până la 30 de zile.

În cadrul proiectului pilot, lansat la Leușeni, în 2015, a fost implementată recunoașterea unilaterală a AEO din UE, care beneficiază de simplificările enunțate mai sus. Totodată, Serviciul Vamal continuă promovarea Programului AEO pentru a obține recunoașterea reciprocă a AEO din RM și UE, astfel încât cei 118 AEO din țara noastră, care livrează mărfuri în spațiul comunitar, să beneficieze de aceleași facilități.

În același timp, vămuirea la domiciliu (PVD) îi permite titularului acestei autorizații să depună declarații vamale electronice (cu semnătura electronică) fără a fi necesară prezentarea mărfurilor importate sau exportate la un post vamal. Astfel, agenții economici au posibilitatea să-și vămuiască mărfurile la sediul sau depozitul propriu, autorizat de organul vamal, fapt ce le economisește timpul, minimizându-le și costurile de transport.

Un alt instrument de facilitare a comerțului, promovat de Vamă este statutul de Exportator Aprobat, care îi exonerează pe titularii acestuia de obligativitatea obținerii certificatului de origine, eliberarea căruia costă 6 euro. Astfel, aceștia pot să confirme originea mărfurilor doar în baza unei declarații de origine, aplicată pe un document comercial. În luna ianuarie a acestui an, valoarea mărfurilor exportate de cei 26 de deținători ai statutului de Exportator Aprobat, a crescut cu 36%, depășind 690 de milioane de lei.

Serviciul Vamal continuă dialogul cu mediul de afaceri pentru a identifica noi instrumente de simplificare a procedurilor și sporire a competitivității antreprenoriale. În același timp, instituția îndeamnă agenții economici să aplice pentru autorizațiile enumerate, astfel încât să beneficieze de toate facilitățile oferite de deținerea acestora.