Ieri, 24 noiembrie 2016, șeful adjunct al Inspectoratului General al Poliției, Gheorghe Cavcaliuc a participat, în calitate de observator în cadrul Adunării Generale a Asociației Șefilor de Poliție în Europa de Sud-Est (SEPCA), care a avut loc în orașul Sofia, Bulgaria.

Scopul Adunării Generale a fost axat pe trecerea în revistă a activităților desfășurate de către SEPCA pe parcursul anului curent sub Președinția Bulgariei, prin analiza raportului anual, precum și abordarea de către fiecare stat membru a  provocărilor și amenințărilor regionale curente.

La eveniment au participat șefi ai poliției din statele membre ale SEPCA din țări precum: Albania, Bulgaria, Bosnia și Herțegovina, Macedonia, Muntenegru, România, Serbia, Republica Srpska, dar și alți parteneri ai acesteia cum ar fi Austria, Europol, Misiunea OSCE, SELEC, Centru de la Geneva pentru Controlul Democratic al Forțelor Armate (DCAF), Interpol, Secretariatul CCPESE și Iniţiativa Regională Migraţie, Azil şi Refugiaţi (MARRI).

În cadrul acestui eveniment, șeful adjunct al IGP, a menționat că susține schimbarea statutului SEPCA din inițiativă regională (creată oficial în anul 2002, iar Republica Moldova a semnat statutul SEPCA în anul 2007) în rețea a șefilor structurilor polițienești, menite să asigure politici strategice și o abordare coerentă şi comprehensivă între factorii de decizie ai instituțiilor polițienești din regiune.

Menționăm că, în contextul amplificării fenomenului criminalității în regiune, precum și diversificării grupărilor criminale, statutul SEPCA fost schimbat prin semnarea la 26 noiembrie 2014, a Memorandumului de Înțelegere privind SEPCA, în orașul Belgrad, Republica Serbia.