Gradul de dizabilitate, pentru persoanele al căror acest statut expiră în perioada stării de urgență, va fi prelungit din oficiu de către Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă, până la ridicarea stării de urgență. O decizie în acest sens a fost luată de Comisia pentru Situaţii Excepţionale.

„În baza listei persoanelor cărora li s-a prelungit gradul de dizabilitate, prezentată de către Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă, structurile teritoriale de asistență socială și Casa Națională de Asigurări Sociale vor asigura plata pensiilor și prestațiilor sociale până la expirarea termenului de încadrare în dizabilitate”, spune în dispoziție.

În perioada 17 martie – 15 mai, în Republica Moldova este declarată stare de urgenţă, în legătură cu măsurile de prevenire şi combatere a răspândirii coronavirusului de tip nou COVID-19.