Activitatea organizațiilor neguvernamentale, dar și procedurile de înregistrare ale acestora vor fi mai simple. Guvernul a aprobat proiectul de lege cu privire la organizaţiile necomerciale.

Scopul documentului este să îmbunătățească cadrul legal care reglementează activitatea organizațiilor neguvernamentale și să simplifice procedura de înregistrare a acestora, contribuind la o mai bună asigurarea a libertății de asociere.
Proiectul prevede eliminarea restricţiilor pentru anumite categorii de persoane de a fonda sau a conduce organizaţii necomerciale, asigurarea unor garanţii suplimentare menite să protejeze libertatea de asociere, eliminarea restricţiilor teritoriale de activitate, dar şi limitarea posibilității de intervenţie a statului în activitatea acestor structuri.
Documentul stabilește, de asemenea, principiile de constituire și funcționare a organizațiilor necomerciale și prevede că înregistrarea acestora va fi realizată de către Agenţia Servicii Publice, în mod gratuit. Totodată va fi micşorat termenul pentru înregistrarea organizaţiilor necomerciale – de la 30 la 15 zile. În aceeași ordine de idei, perioada de depunere a actelor de constituire va fi majorată de la 30 de zile la trei luni.
Respectivul proiect a fost promovat de către Ministerul Justiției, cu sprijinul societății civile. Fostul șef al instituției Alexandru Tănase a salutat decizia luată de Cabinetul de Miniștri.
„Este un proiect foarte progresist, care va contribui la consolidarea si dezvoltarea societății civile. Astfel, Republica Moldova va avea una dintre cele mai liberale si moderne legi in domeniul organizațiilor necomerciale, racordata la cele mai înalte standarde europene”, a scris Tănase pe Facebook.