Executivul a aprobat, ieri, proiectul de lege cu privire la statistica oficială. Documentul reglementează organizarea și funcționarea sistemului unic al statisticii și stabilește cadrul juridic pentru dezvoltarea, producerea, diseminarea și coordonarea statisticii oficiale, în conformitate cu cerințele și bunele practici europene.

Totodată, proiectul de lege stabilește sarcinile și principiile funcţionării sistemului statisticii oficiale, fortificarea securităţii datelor şi confidențialității informației precum şi reactivarea Consiliului Naţional pentru Statistică. Potrivit proiectului de lege, Consiliul este un organ consultativ, creat pe lângă Guvern, pentru dezvoltarea strategică şi promovarea statisticii oficiale şi este format din 15 membri, numiţi de Executiv.

Documentul urmează să fie transmis Parlamentului pentru examinare.

De asemenea, Cabinetului de miniştri a aprobat, ieri, Strategia de dezvoltare a Sistemului Statistic Național 2016-2020 și Planul de acțiuni privind implementarea acesteia. Măsura asigură dezvoltarea unui Sistem Statistic Național durabil, care va colecta și disemina statistici oficiale credibile, fiind totodată sporite capacitățile sistemului naţional pentru a face față la solicitările de date statistice oficiale, care sunt în continuă creştere.

Biroul Național de Statistică și instituțiile implicate vor implementa activitățile ce se regăsesc în Planul de acțiuni cu suport financiar acordat din bugetul de stat și din partea partenerilor de dezvoltare. Cheltuielile estimate la această etapă pentru implementarea Strategiei pentru Dezvoltarea Sistemului Statistic Naţional este de 60 milioane de lei. Acestea, însă, nu includ o serie de activităţi, cum ar fi pregătirea pentru runda 2020 a recensământului agricol şi a recensământului populaţiei. Informaţia privind costul intervenţiilor respective va fi precizată în rapoartele anuale privind punerea în aplicare a Strategiei.