Guvernul a aprobat în ședința de ieri un set de documente care vin să reformeze și să sprijine dezvoltarea sistemului de achiziții publice din Republica Moldova pentru următorii patru ani, Strategia 2016-2020 și Planul de acțiuni privind implementarea acesteia.

Potrivit Strategiei, reforma va cuprinde armonizarea legislației la Directivele UE din domeniu, restructurarea Agenției de Achiziții Publice și instituirea unei Agenții Naționale de Soluționare a Contestațiilor. De asemenea, este prevăzută introducerea unui sistem electronic de achiziții, dar şi consolidarea capacităților pentru autoritățile contractante și funcționarii implicați în procesul de achiziții publice.

Documentul include și măsuri pentru combaterea corupției din sistem, care este unul dintre obiectivele Guvernului. Astfel, va fi asigurată transparență maximă la toate etapele procesului de achiziții publice, concomitent fiind funcționale diverse mecanisme de control, inclusiv sisteme de identificare a riscurilor.

Implementarea Strategiei va asigura un sistem funcțional, transparent și echitabil, care se va bucura de încrederea cetățenilor și a comunității internaționale în procesul de achiziții publice în Republica Moldova.

Strategia de dezvoltare a sistemului de achiziții publice 2016-2020 este elaborată în corespundere cu cerințele Acordului de Asociere RM-UE și a altor acorduri internaționale la care țara noastră este parte.